Interpraevent 2021 i Bergen - NVE

Interpraevent vert utsett til mai/juni 2021 på grunn av korona-utbrotet. Vi vil prøve å bruke det planlagde programmet og ekskursjonane, så langt det går. 

Interpraevent-konferansen er eit møtepunkt for vitskapsfolk og forvaltninga innanfor temaet naturfare. Konferansen er ein gyllen moglegheit for å møte andre som arbeider med det same, og høyre fordrag frå leiande ekspertar på sine område. 

Det vil også arrangerast spanande eksursjonar, der ein kan få innblikk i utfordringar småsamfunna på Vestlandet står ovanfor, og korleis dei har gått fram for å løyse problema med naturfare.

Fokus er anvendt forsking til forvaltninga. Døme på tema er: risikostyring og politikk, datamodellering, fare- og risikovurdering, sikringstiltak, arealplanlegging med vidare.  

Les meir om bakgrunnen for konferansen på heimesidene til Interpraevent 2020.