Fagsamling Lillehammer - NVE

Velkommen til fagsamling på Lillehammer om helhetlig forvaltning i nedbørsfeltet. 

Fagsamlingene setter fokus på de ulike aktørene i et nedbørsfelt og hvordan de bedre kan samhandle, lære hverandre å kjenne samt hvordan vi på best mulig måte kan ta hensyn til ulike tiltak som blir utført. Vi ønsker å se landbruksfaglige, skogbruksfaglige, planfaglige, byggesaksbehandlere, VA, private konsulenter og andre statlige aktører på samlingen.

Fagsamlingenes hjemmeside, program og påmelding finner du her.