I Samarbeid med KDS Buskerud, med Glitre Energi som vertsselskap.