Digitalt folkemøte om ny kraftledning i Hamarøy kommune - NVE

Digitalt folkemøte om ny kraftledning i Hamarøy kommune

Vi inviterer til digitalt folkemøte tirsdag 16. februar klokken 19.00.

Temaet er en ny kraftledning fra Ulvsvåg til Bognes og ny Bognes transformatorstasjon, som Kystnett AS (tidligere Nord-Salten Kraft Nett) har søkt om å bygge.

NVE vil orientere om saksbehandlingen mens Kystnett vil presentere prosjektet.

Du finner mer informasjon om saken på våre nettsider.