Åpent møte om NVEs arbeid med økodesign og energimerking 5. desember - NVE

NVE har som målsetning å avholde årlige statusmøter for å orientere om vårt arbeid innenfor økodesign og energimerking. Målgruppen for møtet er bransjeorganisasjoner, produsenter, importører, forhandlere, konsulenter, NGO-ere, relevante myndigheter og andre interessenter. På møtet presenteres NVEs arbeid innenfor tilsyn og regelverksutforming. Påmeldingsfrist 30. november.

Tid: 05. desember 12.00-15.00

Sted: NVE, Middelthuns gate 29, Majorstuen

Kontaktpersoner: Kirsti Hind Fagerlund, e-post: khf@nve.no og
Ingvill Sjøvold Nilsen, e-post: isni@nve.no, Energiavdelingen

Foreløpig program fpr åpent møte om NVEs arbeid med økodesign og energimerking.