Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.02.2019 , sist oppdatert 01.07.2021

Kvikkleirerapporter for Rauma kommune

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Vurderingsrapport 12.12.2019 (409,2 MB) | Grunnundersøkelser del 1 30.06.2019 (70 MB) | Grunnundersøkelser del 2 30.06.2019 (89,7 MB) | Befaring 10.08.2019 (136,2 MB)

I henhold til vurderingsrapporten er det utarbeidet to typer aktsomhetskart innenfor kartleggingspolygonene vist i kartapplikasjonen under.

  • Aktsomhetskart-marin leire – viser områder der det kan finnes marine avsetninger og eventuelt kvikkleire og er viktig for geoteknisk vurdering med hensyn på lokalstabilitet (basert på NGUs løsmassekart og «Mulighet for marin leire»)
  • Aktsomhetskart-områdeskred – viser områder det kreves geoteknisk vurdering i forbindelse med vurdering av områdeskred i areal- og byggesaker (bygger på Aktsomhetskart-marinleire).

Last ned SHP-filer(zip)

Last ned SOSI-filer(zip)

Trykk her for å se på kart som viser aktsomhetsområdene.

Detaljutredning av kvikkleiresoner

2254 Setnesmoen
Grunnundersøkelser 22.05.18 (7,3 MB) | Vedl 4 grunnu-22.05.18 (1,7Mb) | Vurdering-23.05.18 (4,6Mb)

2385 Vangstun
Vurdering 28.08.2020 (2,2 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 14.08.2020 (4,9 MB)

2389 Jerbanegata
Grunnundersøkelser 02.06.2020 (29,3 MB) | Vurdering 26.20.2020 (69,5 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 20.10.2020 (1,2 MB)

 

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.