Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 27.11.2015 , sist oppdatert 16.06.2021

Tilskuddsregelverket

Når det søkes om tilskudd til sikringstiltak eller miljøtiltak er det viktig å sette seg godt inn i tilskuddsregelverket, Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag og kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag (kap. 1820, post 60) eller Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag (kap. 1820, post 72).

Fra den 1. januar 2018 ble Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag (kap. 1820, post 60) endret til å omfatte kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag. Mer om tilskudd til kartlegging av kritiske punkt finner du her.

Vi ber om at søknader om tilskudd fortrinnsvis sendes inn via det elektroniske søknadsskjemaet på skjemaportalen.

Regelverket finner du her:

Gjeldende fra 01.01.2019
Kap. 1820 post 60

Gjeldende fra 15.01.2017
Kap. 1820 post 72

 

Tidligere regelverk finner du her:

Kap. 1820 post 60