Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.06.2021 , sist oppdatert 28.06.2021

Kontaktinformasjon og veiledning

Har du spørsmål i forbindelse med søknaden, eller behov for hjelp?

Ta kontakt for faglig veiledning ved ditt regionkontor.

Region øst

Paul Christen Røhr
pcr@nve.no
Telefon: 22 95 96 97
Mobil: 945 07 313

Region sør

Anders Skalleberg
ansk@nve.no
Telefon: 22 95 97 69
Mobil: 415 57 903

Region nord

Ingeborg Johnsen
ijo@nve.no
Telefon:  22 95 96 47
Mobil:  970 87 755

Region midt

Mads Johansen
mjo@nve.no
Telefon: 22 95 99 20
Mobil: 482 98 280

Region vest

Siss-May Edvardsen
sme@nve.no
Telefon: 22 95 95 14
Mobil: 952 90 114

Miljøtiltak

Morten Stickler
mst@nve.no
Telefon: 22 95 94 91
Mobil: 99 03 07 52

Hovedkontor

Camilla A. Nestegard
can@nve.no
Telefon: 22 95 94 27
Mobil: 971 77 577