Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.06.2021 , sist oppdatert 08.09.2022

Kontaktinformasjon og veiledning

Har du spørsmål i forbindelse med søknaden, eller behov for hjelp?

Ta kontakt for faglig veiledning ved ditt regionkontor.

Region øst

Paul Christen Røhr
pcr@nve.no
Telefon: 22 95 96 97
Mobil: 945 07 313

Region sør

Eirik Traae
eit@nve.no
Mobil: 916 27 020

Region nord

Reidun Ursin Nikolaisen
run@nve.no
Mobil:  975 02 233

Region midt

Mads Johansen
mjo@nve.no
Telefon: 22 95 99 20
Mobil: 482 98 280

Region vest

Jan Bakke Flore
jabl@nve.no
Mobil: 977 38 949

Miljøtiltak

Arne Jørgen Kjøsnes
ajkj@nve.no
Mobil: 930 62 595

Hovedkontor

Camilla A. Nestegard
can@nve.no
Telefon: 22 95 94 27
Mobil: 971 77 577