Publisert 13.10.2017 , sist oppdatert 17.06.2021

Behov for flom- og skredsikringstiltak

Oversikten under viser konkrete og identifiserte enkeltprosjekter. Listen er delvis basert på NVEs kartlegging av faresoner, behov som avdekkes gjennom flom- og skredhendelser og søknader fra kommuner.

Fylke   Kommune  Behov for flom- og skredsikringstiltak    Kostnadsoverslag i kroner
Akershus   Bærum  Flomsikring Isielva ved Vøyenenga     45 000 000
Akershus   Fet  Flomsikring Glomma ved Fetsund     30 000 000
Akershus   Flere  Sikring av kartlagte kvikkleiresoner     50 000 000
Aust- og Vest Agder Flere kommuner Sikring av kartlagte kvikkleiresoner     50 000 000
Aust- og Vest Agder Flere kommuner Utredning av tiltak etter Sørlandsflommen (blant annet vassdragene Tovdal, Audna, Mandal) 130 000 000
Aust- og Vest Agder Kvinesdal  Flomsikring Liknes     80 000 000
Aust- og Vest Agder Sirdal  Flomsikring Tonstad     30 000 000
Buskerud   Kongsberg  Sikring av kvikkleiresoner Hvittingfoss     15 000 000
Buskerud   Nedre Eiker  Flomsikring Mjøndalen    150 000 000
Buskerud   Nedre Eiker og Øvre Eiker  Sikring av kvikkleiresoner     40 000 000
Finnmark  Alta  Sikring av kvikkleiresoner Alta     10 000 000
Finnmark  Hammerfest  Snøskredsikring Hammerfest     25 000 000
Finnmark  Nordkapp  Snøskredsikring Honningsvåg 25 000 000
Hedmark  Elverum  Flomsikring Glomma ved Heradsbygda     10 000 000
Hedmark  Hamar  Flomsikring ved Mjøsa     30 000 000
Hedmark  Kongsvinger  Flomsikring Glomma     30 000 000
Hedmark  Stor-Elvdal  Flomsikring Glomma ved Granrud-Nesset     5 000 000
Hedmark  Tynset  Flomsikring Glomma ved Tynset     10 000 000
Hedmark og Oppland  Flere kommuner Vedlikehold eksisterende flomverk og pumper     150 000 000
Hordaland  Bergen  Flomsikring Nestunvassdraget  80 000 000
Hordaland  Odda  Flomsikring Sandvinvatnet  105 000 000
Hordaland  Ullensvang  Skredsikring Vikebygd Ikke estimert
Hordaland  Voss  Flomsikring Vossovassdraget 1 500 000 000
Møre og  Romsdal        Vestnes Skredsikring Tomrefjorden     40 000 000
Møre og  Romsdal        Volda  Flom- og skredsikring   70 000 000
Nordland  Bodø  Flomsikring Bodøelva     50 000 000
Nordland  Hemnes  Sikring av kvikkleiresoner Engesmoen, Kattuglmoen,  Auringmoen 15 000 000
Nordland  Rana  Sikring av kvikkleiresone Ytrabekken     10 000 000
Oppland  Gausdal  Flere flomsikringstiltak     25 000 000
Oppland  Gran  Flomsikring Vigga ved Brandbu     75 000 000
Oppland  Kommuner i  Sikring av kartlagte skredfareområder     30 000 000
Oppland  Nord-Fron  Flomsikring og skredsikring     40 000 000
Oppland  Ringebu  Flomsikring Våla ved Vålebrua     5 000 000
Oppland  Sel  Flomsikring Otta og Lågen     45 000 000
Oppland  Sør-Fron  Skredsikring     5 000 000
Oppland  Øyer  Flere flom/erosjonssikringstiltak     40 000 000
Rogaland  Bjerkreim  Flomsikring Vikeså     25 000 000
Rogaland  Eigersund  Flomsikring Egersund     15 000 000
Rogaland  Hå  Flomsikring Hå     60 000 000
Rogaland  Lund  Flomsikring Moi     100 000 000
Rogaland  Sokndal  Flomsikring Sokndalen     150 000 000
Sogn og Fjordane    Aurland  Flomsikring Flåm Ikke estimert
Sogn og Fjordane    Gloppen  Flomsikring i Sandane, og skredsikring  20 000 000
Sogn og Fjordane    Hornindal  Flomsikring Vikelva     10 000 000
Sogn og Fjordane    Lærdal  Lærdalselva     40 000 000
Sogn og Fjordane    Stryn  Flom og skredsikring     30 000 000
Svalbard   Longyearbyen  Skredsikring Longyearbyen og flomsikring Longyearelva     163 000 000
Telemark      Skien og Porsgrunn  Sikring av kvikkleiresoner i Skien og Porsgrunn     50 000 000
Troms  Kåfjord  Skredsikring Samuelsberg, Olderdalen og Kåfjordalen     5  000 000
Troms Tromsø  Sikring av kvikkleiresoner Tromsø 10 000 000
Trøndelag   Klæbu  Sikring av kvikkleiresoner Klæbu     10 000 000
Trøndelag   Levanger  Flomsikring Levanger sentrum, Kvikkleiresikring Ytterøya  og Levangerelva  15 000 000
Trøndelag   Namsos mf Sikring av kvikkleiresoner Namsen     20 000 000
Trøndelag   Overhalla  Sikring av kvikkleiresoner Reina     5 000 000
Trøndelag   Steinkjer  Sikring av kvikkleiresoner Ogna     10 000 000
Trøndelag   Stjørdal mf Flomsikring Stjørdalselva, Kvikkleiresikring Leksa, Trælstad, Mona, m.m.  50 000 000
Trøndelag   Verdal  Flomsikring Vuku sentrum, Verdalselva, kvikkleiresikring Stiklestad  30 000 000
Trøndelag   Melhus  Sikring av kvikkleiresoner Møsta, Rødde og Klett     35 000 000
Trøndelag   Skaun  Sikring av kvikkleiresoner Viggja i Skaun     10 000 000
Trøndelag   Trondheim  Sikring av kvikkleiresoner Leira, Byneset, Rosten, Kolstad,   Saupstad, Romuldslia, flomsikring Nidelva  30 000 000
Østfold   Moss  Flomsikring Vansjø/Mosseelva 10 000 000
Sum      3 903 000 000

Informasjon om oversikten:

  • Oversikten viser identifiserte behov for tiltak med kostnadsoverslag i størrelsesorden 5 millioner kroner og høyere.
  • Kostnadsoverslagene er foreløpige, og NVE har ikke vurdert tekniske løsninger eller samfunnsøkonomisk nytte for alle tiltakene. Generelt er det god samfunnsøkonomi i å forebygge fremfor å reparere skadene.
  • Oversikten er ikke fullstendig, men gir en indikasjon på at behovet er stort.
  • En rekke tiltak vil ha lavere kostnad enn 5 millioner kroner. Kommunene kan ha oversikt over behov som ikke er meldt til NVE. En slik oversikt vil kontinuerlig endres som følge av gjennomføring av tiltak og ny informasjon om fareområder.