Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Joasetbergi er en liten del av et stort ustabilt fjellparti (Stampa) mellom Aurland og Flåm i Aurland kommune. Joasetbergi er en frittstående blokk på omtrent 280.000 m3 og et skred vil kunne nå Aurlandsfjorden og skape flodbølge.

Stampa. Foto: NGU
Stampa. Foto: NGU

Stampa er et av Norges største ustabile fjellpartier med et volum på over 300 millioner m³. Øvre del er avgrenset av store sprekker i fjellet. Det er ikke realistisk at hele fjellpartiet kollapser, men det er identifisert sju delscenarioer som kan utvikle skred. Herav er kun Joasetbergi (scenario 3a) klassifisert med høy risiko (NGU).

Joasetbergi er en frittstående fjellblokk på 280 000 m³ som ligger fra 750 til 835 moh. Denne frittstående fjellblokken har glidd 10 til 20 meter ut fra brattkanten av Stampa. Målinger med GPS og totalstasjon viser årlig bevegelse i underkant av en cm. Blokken kan løsne som et fjellskred, som vil gå over E16 og ut i Aurlandsfjorden. Det er estimert at 120 000 m³ masser i skredbanen kan rives med, slik at skredet kan ha et volum rundt 400 000 m³ når det går ut i fjorden. Flodbølgesimuleringen er laget med utgangspunkt i dette volumet.

Flodbølgene vil ramme den indre delen av Aurlandsfjorden. Simuleringene viser at bølgene vil rekke 2 til 4 høydemeter opp på land mot Flåm og inntil 2,5 meter mot Aurlandsvangen (NGI). I turistsesongen kan det oppholde seg over tusen mennesker i faresonen, men langt færre i vinterhalvåret. Årlig sannsynlighet for skred fra Joasetbergi er estimert til høyere enn 1/1000.

Overvåkingen av Joasetbergi ble etablert i 2017 (installasjons rapport). Det brukes flere typer måleinstrumenter for å oppnå redundans og trygghet i 24/7 overvåkingen av fjellpartiet:

  • Bakkebasert radar (InSAR) som måler avstander (og bevegelser)
  • Totalstasjon som måler 3D-posisjoner til en rekke prismer på Joasetbergi
  • Wire ekstensometer mellom fjellsiden og den løse fjellblokken
  • Strekkstag i ulike sprekker i fjellpartiet
  • Satellittbaserte radarmålinger (InSAR) mot reflektorer plassert i fjellet. Reflektorer er satt opp både på Joasetbergi og i de større skredscenarioene for Stampa
  • Klimastasjon som måler viktige drivende faktorer som regn, temperatur og snøsmelting

Joasetbergi

Foto: Lars Harald Blikra/NVE

Joasetbergi

Foto: Lars Harald Blikra/NVE

Joasetbergi

Foto: Lene Kristensen/NVE

Kart over fjellparti i Sør-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE
Kart over fjellparti i Sør-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE

Om Joasetbergi i Vestlandet

JOASETBERGI: Et skred inntil 400 000 m³ vil kunne nå fjorden og skape flodbølger med relativt store konsekvenser.

Faresoner Joasetbergi, Stampa Kart: NVE
Faresoner Joasetbergi, Stampa Kart: NVE
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Lidarskanning på Stampa. Foto: NGU
Lidarskanning på Stampa. Foto: NGU