Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 20.06.2021

Totalstasjon

Totalstasjon er en målemetode hvor en laser måler avstander og vinkler (horisontale og vertikale) til en rekke prismer som er plassert rundt i det ustabile området av fjellpartiet. Totalstasjonen er plassert i ett stabilt område med fri sikt til prismene, og måler 3D-bevegelser til prismene.

Totalstasjonen er målt inn ved bruk av referanse-prismer med kjente posisjoner etablert ved statiske GNSS målinger i stabile områder. Den høye nøyaktigheten til innmålingen av totalstasjonen og referanse-prismene som korrigerer for atmosfærisk støy gir målemetoden en nøyaktighet på noen få millimeter.

 

Fjellvåken med totalstasjonen bakenfor glasset som har full oversikt til prismene på Åknes. Foto: T. Bergeng/NVE
Fjellvåken med totalstasjonen bakenfor glasset som har full oversikt til prismene på Åknes. Foto: T. Bergeng/NVE
Totalstasjon i Fjellvåken på Åknes. Foto: T. Bergeng /NVE
Totalstasjon i Fjellvåken på Åknes. Foto: T. Bergeng /NVE