Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 20.06.2021

Tiltmetere

Tiltmetere måler rotasjon i nord-sør og øst-vest retning. De brukes hovedsaklig til å måle utvelting av blokker og rotasjon i borehull gjennom en serie med tiltmetere langs DMS-strenger. Tiltmetere kan også brukes til å verifisere at installasjoner ikke roterer slik som totalstasjoner.  

Tiltmeter montert på Åknes. Foto: T. Bergeng /NVE
Tiltmeter montert på Åknes. Foto: T. Bergeng /NVE
Tiltmeter montert på Hegguraksla. Foto: T. Bergeng /NVE
Tiltmeter montert på Hegguraksla. Foto: T. Bergeng /NVE