Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 16.01.2020 , sist oppdatert 09.07.2021

Lasermåling

I den kontinuerlige overvåkingen anvendes lasere for å måle avstander som er for lange til å måles med mekaniske måleinstrumenter. Systemet består av en fastmontert laser som måler avstand til en reflektorplate. En laserstråle beveger seg med lysets hastighet, og avstanden bergenes ved å måle tiden laserlyset bruker frem og tilbake fra reflektorplaten. Reflektorplaten og glasset på laseren er oppvarmet om vinteren for å motvirke ned-ising. Laseren måler i siktelinjen (LOS) og er i motsetning til mekaniske måleinstrumenter mer utsatt for atmosfærisk støy.

Lasermåler på Mannen. Foto: T.Bergeng/NVE
Lasermåler på Mannen. Foto: T.Bergeng/NVE
Laser reflektor på Mannen. Foto: T.Bergeng/NVE
Laser reflektor på Mannen. Foto: T.Bergeng/NVE