Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.01.2020 , sist oppdatert 09.07.2021

Kameraovervåking

Webkamera

I overvåkingen brukes flere typer webkameraer. Mest vanlig er overvåkings kameraer som kan roteres 360 grader med zoom.  Disse er plassert ut på alle kontinuerlige overvåkte objekter og er til god hjelp for å inspisere skredområder, sjekke værforhold i sammenheng med data fra ulike måleinstrumenter, og sjekke værforhold før flyving ut i felt.

Under overvåkingen av Veslemannen var overvåkingskamera sentralt for sikkerheten. Det ble også benyttet ett høyoppløselig kamera som ved hjelp av piksel-gjenkjenning analyserte bevegelses-vektorer i de ustabile massene. Deformasjons-analysen var til god hjelp for forståelsen av Veslemannens bevegelser. Retningsvektorer og forflytninghastigheter var til stor hjelp i forståelsen av det ustabile delområdet av Mannen.

Deformasjons-analyse av Veslemannen 1.august 2019.
Deformasjons-analyse av Veslemannen 1.august 2019.
Webkamera på Mannen. Foto: T. Bergeng /NVE
Webkamera på Mannen. Foto: T. Bergeng /NVE