Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 20.06.2021

Geofoner og seismometre

Geofoner og seismometre brukes til å måle rystelser i bakken. Seismometre er veldig følsomme instrumenter som måler trykkbølger i tre retninger med en nøyaktighet på mikro- til nanometernivå. Seismometre kan anvendes til å detektere jordskjelv på den andre siden av jorden. Geofoner er omtrent 100 ganger mindre følsomme instrumenter som også måler lokale trykkbølger i tre retninger.

Ett nettverk av geofoner er plassert ut på Åknes sammen med ett seismometer. Siden 2016 har NORSAR analysert rystelser på Åknes for å korrelere trykkbølger til opp-knusing av intakte berg-bruer i skjærplan innad i fjellpartiet og aktivitet på overflaten som steinsprang og snøskred. Det seismiske nettverket brukes som ett tillegg til andre målesystemer da en økning i bevegelse også medfører en økning i seismisk aktivitet.

Les mer om seismologi her og om NORSAR og Åknes her.

Seismometer på Åknes. Foto: T. Bergeng /NVE
Seismometer på Åknes. Foto: T. Bergeng /NVE