Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 02.10.2019 , sist oppdatert 20.06.2021

Differensiell satellittnavigasjonssystemer (dGNSS)

NVE bruker Global Navigation Satellite System (GNSS), også kalt satellittnavigasjonssystemer, i den kontinuerlig overvåkingen ved instrumentering av GNSS antenner. I tillegg til GNSS antenner i det ustabile området, installeres ett eller flere fastpunkt for støykorreksjon. Måling med faste referansepunkt kalles differensiell GNSS (dGNSS) og øker måle-presisjonen fra 5 meter til få millimeter. Antallet GNSS antenner i det ustabile området og fastpunkt tilpasses behovet for hvert enkelt objekt. Det kjøres flere forskjellige prosesseringer av måledata som tar gjennomsnitt av posisjonene på typisk 15 minutter, 4 timer og 12 timer.

Ett GNSS system måler automatisk posisjonen horisontalt og vertikalt (3D). Over tid sees bevegelsen i de ustabile fjellpartiene ved at posisjonene til mottakerne forflytter seg.

Mer om GNSS kan du finne på kartverket sine sider her.

GNSS antenne med fuelcelle og solcellepanel. Foto: P. S. Lyngstad/NVE
GNSS antenne med fuelcelle og solcellepanel. Foto: P. S. Lyngstad/NVE
Instrumentering av GNSS antenne på Mannen. Foto: Å. Kjølås/NVE
Instrumentering av GNSS antenne på Mannen. Foto: Å. Kjølås/NVE