Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.04.2017 , sist oppdatert 20.03.2022

Satellittbasert radarmåling (SB-InSAR)

Interferometrisk syntetisk aperture radar fra satellitt (SB-InSAR), er en metode som gir avstandsendring basert på analyse av faseforskjeller i reflektert signal tatt mellom to radarbilder på forskjellige tidspunkt. Norwegian Research Centre (NORCE) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utviklet metoder for bruk av radarsatellitter for kartlegging og overvåking av fjellskredområder. Ved bruk av SB-InSAR kan forflytning på millimeter-nivå på jordoverflaten måles over tid fra satellitter i bane rundt jorda på cirka 800 kilometers høyde.

Bruk av jordobservasjonssatellitter er en kostnadseffektiv metode for overvåking. Ved å analysere historiske radarsatellittbilder er det mulig å si noe om tidligere bevegelse. Kostbart feltarbeid kan da fokuseres i områder med mest bevegelse.

Radarbølgene kan ikke se igjennom snø og vegetasjon. Ved å instrumentere periodiske og kontinuerlige objekter med satellitt-reflektorer to meter over bakken kan SB-InSAR brukes året rundt i overvåkingen.

En tverrfaglig forsknings- og utviklingsavtale sikrer at Norge blir kartlagt og overvåket fra verdensrommet. Avtalen ble inngått mellom Norsk Romsenter (NRS), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges geologiske undersøkelse (NGU), og omfatter oppbygging av et kunnskapssenter ved NGU i Trondheim. Senteret er i hovedsak finansiert av Norsk Romsenter med 14 millioner kroner over to år.

Se InSAR-målinger i kart for hele Norge her.

SB-InSAR data av Nordnesfjellet i Kåfjord kommune, Troms og Finnmark.
SB-InSAR data av Nordnesfjellet i Kåfjord kommune, Troms og Finnmark.
Sentinel-1. Illustrasjon: ESA/Copernicus
Sentinel-1. Illustrasjon: ESA/Copernicus

Sentinel-1 satellittene har bane over polare strøk, og kan ta bilder over land og vann i all slags vær. Sentinel-1A ble skutt opp 3 April 2014 og Sentinel-1B ble skutt opp 25 April 2016. Begge er skutt opp fra Fransk Guinea. Kilde: ESA

Trykk for større versjon

Satellittreflektor på Skutshorn. Foto: A. Aspaas/NVE
Satellittreflektor på Skutshorn. Foto: A. Aspaas/NVE