Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 20.03.2022

Ekstensometere

Ekstensometere er en samlebetegnelse for avstandsmålere som forankres over sprekkesystemer for å måle sprekkeåpningen over tid. I fjellskredovervåkningen benyttes tre typer ekstensometere; ekstensometer, crackmeter og draw-wire.

  • Ekstensometerene er robuste instrumenter med lengder på to til tre meter og ett måleområde på én meter.
  • Crackmeterene er skjøre i forhold til ekstensometerene og har en lengde på 30 cm og måleområde på 10 cm.
  • Draw-wire ekstensometere er enda skjørere enn crackmeterene og har en lengde og måleområde på opp til 15 meter.

Valg av type ekstensometer avhenger av størrelse på sprekkeåpningene. Ved lengre måleavstander anvendes laser

 

Ekstensometere på Hegguraksla. Foto: T.Bergeng/NVE
Ekstensometere på Hegguraksla. Foto: T.Bergeng/NVE
Ekstensometer på Hegguraksla. Foto: Å. Kjølås/NVE
Ekstensometer på Hegguraksla. Foto: Å. Kjølås/NVE
Draw-wire på Joasetbergi. Foto: T. Bergeng/NVE
Draw-wire på Joasetbergi. Foto: T. Bergeng/NVE