Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 02.10.2019 , sist oppdatert 20.03.2022

Differensiell satellittnavigasjonssystemer (dGNSS)

NVE bruker Global Navigation Satellite System (GNSS) , også kalt satellittnavigasjonssystemer, i overvåking av ustabile fjellpartier . I tillegg til utplassering av GNSS-antenner i det ustabile området, installeres ett eller flere fastpunkt utenfor området i bevegelse for støykorreksjon. Måling med faste referansepunkt kalles differensiell GNSS (dGNSS) og øker måle-presisjonen fra 5 meter til få millimeter. Antallet GNSS antenner i det ustabile området og fastpunkt tilpasses behovet for hvert enkelt fjellparti. Det kjøres flere forskjellige prosesseringer av måledata som tar gjennomsnitt av posisjonene på typisk 15 minutter, 4 timer og 12 timer.

Ett GNSS system måler automatisk posisjonen horisontalt og vertikalt (3D). Over tid sees bevegelsen i de ustabile fjellpartiene ved at posisjonene til mottakerne forflytter seg.

Mer om GNSS kan du finne på kartverket sine sider her.

GNSS-antenne med fuelcelle og solcellepanel. Foto: P. S. Lyngstad/NVE
GNSS-antenne med fuelcelle og solcellepanel. Foto: P. S. Lyngstad/NVE
Montering av overvakningsutstyr ved Mannen
Instrumentering av GNSS-antenne på Mannen. Foto: Å. Kjølås/NVE