Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.04.2017 , sist oppdatert 21.03.2022

Bakkebasert radarmåling (GB-InSAR)

Interferometrisk syntetisk apertur-radar fra bakken (GB-InSAR), måler avstand gjennom faseforskjeller i reflektert signal mellom to radarbilder på forskjellige tidspunkt fra nøyaktig samme sted. NVE bruker GB-InSAR både i kartlegging av potensielt ustabile fjellparti og i den kontinuerlige overvåkingen av  ustabile fjellpartier med høy risiko.

NVE samarbeider med italienske Ellegi srl om drift av flere radarer (LiSALab) til bruk i fjellskredovervåkingen. Radarene kan måle avstander opp til ca. 3 kilometer og prosessere radarbilder helt ned til intervaller på 2-3 minutter. Metoden gir unik romlig oppløsning av ustabile fjellpartier i sanntid.

NVE er fra 2017 utrustet med en egen radartilhenger som raskt kan transporteres ut til hendelser ved behov.

GB-InSAR i tilhenger til akutthendelser. Foto: L. Kristensen/NVE
GB-InSAR i tilhenger til akutthendelser. Foto: L. Kristensen/NVE
Georeferert GB-InSAR data for Veslemannen gjennom hele 2018.
Georeferert GB-InSAR data for Veslemannen gjennom hele 2018.

Målepunkter for radaren, tidligere antatt scenario og faktisk kollaps er henholdsvis vist med grønne stjerner, og svart og gul strek.

Trykk for større versjon

GB-InSAR i spesialbygget hus for kontinuerlig overvåking av Veslemannen. Foto: L. Kristensen/NVE
GB-InSAR i spesialbygget hus for kontinuerlig overvåking av Veslemannen. Foto: L. Kristensen/NVE
Radarmåling på Kvitfjellgjølet. Foto: T. Bergeng /NVE
Radarmåling på Kvitfjellgjølet. Foto: T. Bergeng /NVE