Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 16.10.2019 , sist oppdatert 24.03.2022

Fjellpartier under utredning

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) kartlegger og risikoklassifiserer ustabile fjellparti i Norge på oppdrag fra NVE. I noen tilfeller bidrar NVE i kartleggingen – det gjelder periodiske målinger med bakkebasert radar (GB-InSAR), som måler bevegelser i hele fjellsiden, eller ved satellittreflektorer, der bevegelser blir målt med satellittbasert radar (SB-InSAR). For ustabile fjellparti under kartlegging finnes det enda ikke scenario, faresoner eller sannsynlighetsvurdering. Dette publiseres løpende etterhvert som klassifiseringer ferdigstilles.

Vestland

Trollanakkane, Luster kommune

Trollanakkane er et oppsprukket ustabilt fjellparti på nordsiden av Veitastrondvatnet. Fjellpartiet er vanskelig tilgjengelig, og det har derfor ikke vært mulig å få plassert ut bolter til GPS-målinger. NVE måler nå periodisk med bakkebasert InSAR for å kartlegge eventuelle bevegelser.

Åsvedkammen, Gloppen kommune

Åsvedkammen ligger på sørvestsiden av Gloppenfjorden, vest for Sandane. Målinger i fjellpartiet er relativ vanskelige grunnet tett skog i fjellsiden. NVE har montert fire satellittreflektorer i fjellpartiet.

Rossnos, Ullensvang kommune

Rossnos ligger på østsiden av Sandvinvatnet sør for Odda. NVE har målt med bakkebasert InSAR, men har ikke registrert signifikante bevegelser i fjellpartiet. NVEs målinger på Rossnos er nå avsluttet.

Innlandet

Skutshorn, Vang kommune

Skutshorn ligger på nordsiden av Vangsmjøse. NGU har etablert GPS-punkter i 2018 som ble målt opp igjen i 2020. I 2019 har NVE målt med bakkebasert InSAR og montert satellittreflektorer i fjellpartiet.

Testmåling ved bakkebasert InSAR radar på Trollanakkane
Testmåling med bakkebasert InSAR på Trollanakkane. Foto: L. Kristensen/NVE