Publisert 09.11.2018 , sist oppdatert 23.03.2022

Ferdig utredede fjellpartier

Kartleggingen av ustabile fjellparti med fare for fjellskred har foregått siden midten av 1990-tallet, og NVE har siden 2009 hatt ansvaret for det statlige kartleggingsprogrammet. De kartlagte ustabile fjellpartiene blir fare- og risikoklassifisert av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) på oppdrag fra NVE. De kartlagte fjellpartiene blir dokumentert i en database.

Det ble i 2016 skrevet en rapport 77-2016 som dokumenterer arbeidet og oppfølgingen til de ulike fjellpartiene. Nye klassifiserte ustabile fjellpartier blir fortløpende publisert i databasen til NVE og NGU.

Tabellene viser de 52 ferdig-klassifiserte ustabile fjellpartiene og hvilken type overvåking disse har. Antall klassifiserte fjellpartier vil stige etter hvert som kartleggingsarbeidet skrider frem. Enkelte ustabile fjellpartier har flere skred-scenarioer. Vi har lagt ut de scenariene som har høyest sannsynlighet og størst konsekvens. For mer informasjon om hvert enkelt fjellparti, er det lenket til NVEs hjemmeside for kontinuerlig eller periodisk overvåkede ustabile fjellpartier, eller NGUs database for de med liten eller ingen oppfølging. For mer informasjon og flere bilder, klikk på lenken for det enkelte fjellpartiet, eller gå inn i NGUs database for fjellskred .

Møre og Romsdal

Kommune Objektnavn Scenario Sannsynlighet klasse Konsekvens klasse Klassifisert årstall Overvåking
Hareid Grøthornet   < 1/5000 Svært høy 2016 Nei
Molde Opstadhornet B 1/1000-1/5000 Middels 2016 Periodisk
Molde Kjøtåfjellet   < 1/5000 Lav 2016 Nei
Molde Flyene A 1/1000-1/5000 Svært lav 2018 Nei
Molde Hegguraksla   1/100-1/1000 Høy 2005 Kontinuerlig
Rauma Børa C/D 1/100-1/1000 Svært lav 2016 Nei
Rauma Kamben A 1/1000-1/5000 Svært lav 2018 Nei
Rauma Mannen   1/100-1/1000 Middels 2009 Kontinuerlig
Rauma Middagstinden 1 A/B 1/1000-1/5000 Middels 2016 Periodisk
Rauma Middagstinden 2   1/1000-1/5000 Lav 2016 Periodisk
Rauma Nøsa A < 1/5000 Lav 2018 Nei
Rauma Svarttinden A < 1/5000 Middels 2018 Nei
Stranda Aksla A < 1/5000 Middels 2018 Nei
Stranda Åknes B > 1/100 Svært høy 2004 Kontinuerlig
Sunndal Gikling 2   < 1/5000 Middels 2016 Nei
Sunndal Gråhøa A 1/1000-1/5000 Lav 2018 Periodisk
Sunndal Ivasnasen A 1/1000-1/5000 Svært lav 2018 Periodisk
Sunndal Jøtulavlan   < 1/5000 Middels 2016 Nei
Sunndal Klingråket A 1/1000-1/5000 Middels 2018 Periodisk
Sunndal Vollan A < 1/5000 Lav 2018 Nei
Vannylven Høgefjellet B 1/1000-1/5000 Svært lav 2018 Nei
Vannylven Storehornet A/C < 1/5000 Middels 2018 Nei
Volda Solahylla A < 1/5000 Middels 2018 Nei

Rogaland

Kommune Navn Scenario Sannsynlighet klasse Konsekvens klasse Klassifisert Overvåking
Tysvær Hornafjellet   1/1000-1/5000 Svært lav 2016 Nei
Sandnes Ulvegrovene   1/1000-1/5000 Svært lav 2018 Nei
Sandnes Venetjørn   1/1000-1/5000 Svært lav 2018 Nei
Sandnes Lysekammen A < 1/5000 Svært lav 2018 Nei
Suldal Lølandsnuten   < 1/5000 Svært lav 2018 Nei

Vestland

Kommune Navn Scenario Sannsynlighet klasse Konsekvens klasse Klassifisert Overvåking
Askvoll Lausefjellet A 1/1000-1/5000 Svært lav 2018 Nei
Aurland Joasetbergi, Stampa 1A < 1/5000 Svært høy 2016 Kontinuerlig
Aurland Vidme E 1/1000-1/5000 Svært lav 2016 Nei
Aurland Viddalen A/B 1/1000-1/5000 Svært lav 2017 Nei
Kinn Strandanipa A < 1/5000 Middels 2018 Nei
Gloppen Ommedalsvatnet A/B < 1/5000 Svært lav 2018 Nei
Gloppen Osmundneset C < 1/5000 Høy 2016 Periodisk
Hyllestad Lifjell øst B 1/1000-1/5000 Lav 2016 Periodisk
Hyllestad Lifjell vest   1/1000-1/5000 Lav 2017 Periodisk
Luster Grånosene 3 A 1/1000-1/5000 Svært lav 2018 Nei
Stryn Oppigardshyrna B < 1/5000 Middels 2018 Nei
Vik Ovriseggi 3A 1/100-1/1000 Svært lav 2016

Nei

 


Vestfold og Telemark

Kommune Navn Scenario Sannsynlighet klasse Konsekvens klasse Klassifisert Overvåking
Tinn Svaddenipun C 1/100-1/1000 Lav 2016 Nei

Troms og Finnmark

Kommune Navn Scenario Sannsynlighet klasse Konsekvens klasse Klassifisert Overvåking
Kåfjord Gámanjunni 3   > 1/100 Middels 2016 Kontinuerlig
Kåfjord Indre Nordnes   1/1000-1/5000 Høy 2009 Kontinuerlig
Kåfjord Jettan B 1/100-1/1000 Høy 2009 Kontinuerlig
Kåfjord Oksfjellet B 1/100-1/1000 Høy 2018 Periodisk
Kåfjord Revdalsfjellet 1 B 1/1000-1/5000 Lav 2016 Periodisk
Kåfjord Revdalsfjellet 2   1/1000-1/5000 Høy 2016 Periodisk
Kåfjord Storhaugen blokk A/B <1/5000 Lav 2016 Nei
Nordreisa Doaresgaisa   1/100-1/1000 Lav 2016 Nei
Storfjord Humpen   1/1000-1/5000 Lav 2018 Nei
Tromsø Brosmebakktuva B/C/D 1/100-1/1000 Svært lav 2016 Nei
Tromsø Storsteinen   <1/5000 Lav 2016 Nei

Grøthornet i Hareid kommune. Foto: NGU
Grøthornet i Hareid kommune. Foto: NGU
Kjøtåfjellet i Molde kommune. Foto: NGU
Kjøtåfjellet i Molde kommune. Foto: NGU
Gikling 2 i Sunndal kommune. Foto: NGU
Gikling 2 i Sunndal kommune. Foto: NGU
Hornafjellet i Tysvær kommune. Foto: NGU
Hornafjellet i Tysvær kommune. Foto: NGU
Ovriseggi i Vik kommune. Foto: NGU
Ovriseggi i Vik kommune. Foto: NGU
Brosmebakktuva i Tromsø kommune. Foto: NGU
Brosmebakktuva i Tromsø kommune. Foto: NGU
Storsteinen i Tromsø kommune. Foto: NGU
Storsteinen i Tromsø kommune. Foto: NGU