Publisert 16.10.2019 , sist oppdatert 10.11.2022

Bevegelsesmålinger av fjellpartier under utredning

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) kartlegger og risikoklassifiserer ustabile fjellparti i Norge på oppdrag fra NVE. I noen tilfeller bidrar NVE i kartleggingen gjennom  bevegelsesmålinger med bakkebasert radar, satellittreflektorer  eller GPS.

For ustabile fjellparti under kartlegging finnes det enda ikke scenario, faresoner eller sannsynlighetsvurdering. Dette publiseres løpende etterhvert som klassifiseringer ferdigstilles.

Se liste under for oversikt over hvilke fjellpartier hvor det for tiden er utplassert instrumentering for å utføre bevegelsmålinger som en del av NGUs risikoklassifisering.

Vestland

Deildo, Ullensvang kommune

Deildo ligger ved elva Deildo sør for Lofthus på østsiden av Sørfjorden. Det ustabile fjellpartiet strekker seg ned i fjorden. NVE har satt opp tre reflektorer i området som beveger seg og en referansereflektor på stabilt fjell på Skredhaugen sør for Deildo. Reflektorene er grunnlaget for den periodiske overvåking av fjellpartiet.

Træstane, Ullensvang kommune

Træstane ligger over Aga og Syreflot på vestsiden av Sørfjorden. NVE har satt opp tre reflektorer i området som beveger seg og en referansereflektor på stabilt fjell sør for det ustabile fjellpartiet. Reflektorene er grunnlaget for den periodiske overvåking av fjellpartiet.

Lausenuten, Ullensvang kommune

Lausenuten ligger over Hovland på østsiden av Sørfjorden. NVE har satt opp tre reflektorer i området som beveger seg og en referansereflektor på stabilt fjell rett over det ustabile området. Reflektorene er grunnlaget for den periodiske overvåking av fjellpartiet.

Åsvedkammen, Gloppen kommune

Åsvedkammen ligger på sørvestsiden av Gloppenfjorden, vest for Sandane. Målinger i fjellpartiet er relativ vanskelige grunnet tett skog i fjellsiden. NVE har montert fire satellittreflektorer i fjellpartiet.

Troms og Finnmark

Dusnjarga, Kvænangen kommune

Dusnjarga ligg over Lille Altafjorden. NVE har satt opp GPSar og hjørnereflektorar, og har periodevis målt med bakkebasert InSAR-radar for å få ei betre oversikt over rørsler i fjellpartiet.

Fuglen, Karlsøy kommune

Fuglen ligg over Grøtsundet på Reinøya. NVE har satt opp GPSar og hjørnereflektorar, og har periodevis målt med bakkebasert InSAR-radar for å få ei betre oversikt over rørsler i fjellpartiet.

Reinbenkan/Kruvnnut, Nordkapp kommune

Reinbenkan ligg nord på Sværholthalvøya over Porsangerfjorden. NVE har satt opp GPSar og hjørnereflektorar for å kartlegge rørslene i fjellpartiet.

Testmåling ved bakkebasert InSAR radar på Trollanakkane
Testmåling med bakkebasert InSAR på Trollanakkane. Foto: L. Kristensen/NVE