Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Vintertørke og isproblemer i vassdrag

Usedvanlige lite nedbør i desember og januar i 2021 førte til svært lav grunnvannstand, dyp tele og vintertørke langs kysten fra Vestlandet til Troms i midten av februar. Grunnvannsstanden er mange steder nå normalt igjen, men det er mye is i vassdragene. Isgang og svelling kan fortsatt gi utfordringer i enkelte vassdrag.

Karttjenester

Tørkeindeks: Dagens vannlager i jorden mot normalen (1981-2010). Kilde: SeNorge.no, 8. februar 2021.
Tørkeindeks: Dagens vannlager i jorden mot normalen (1981-2010). Kilde: SeNorge.no, 8. februar 2021.