På denne siden legger vi ut diverse analyser og grunnlagsrapporter. 

 

Tematiske analyser av de 43 analyseområdene

Miljødirektoratets analyser kan lastes ned her.

Riksantikvarens analyser kan lastes ned her. (Metodebeskrivelse her)

Fylkesmannsembetenes reindriftsavdelinger har vurdert virkninger for både samisk og ikke-samisk reindrift.

 

Statnetts rapport "Økt vindkraftproduksjon og virkninger i transmisjonsnettet" kan lastes ned her.

NGUs rapport om virkninger for mineralressurser kan lastes ned her.

Norconsults rapport om eiendomspriser kan lastes ned her.

Norconsults rapport om visuelle virkninger for naboer kan lastes ned her.