NVE sendte i juni brev til lokale og regionale myndigheter og interesseorganisasjoner om muligheten til å komme med innspill om viktige regionale interesser. Fristen for innspill ble satt til 20. september.

Etter anmodning fra sentrale miljø- og friluftslivsorganisasjoner har OED bedt NVE om å utsette denne fristen til 20. oktober. Fristen for levering av hele forslaget til nasjonal ramme har samtidig blitt utsatt til 1. april 2019.