Temarapporten om virkninger for værradarene til Meteorologisk Institutt kan lastes ned her.