Temarapporten om nabovirkninger kan lastes ned her