Temarapporten om Forsvarets interesser kan lastes ned her.