Temarapporten om elektroniske kommunikasjonssignaler kan lastes ned her.