Tindafjellet vindkraftverk

Tiltakshaver
ASKO FORNYBAR AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201305555;201606699
Status
Konsesjon gitt
Dato
20.05.2014
Fylke
Rogaland
Kommune
Gjesdal
Søkt produksjon
34.00 GWh
Søkt effekt
10.00 MW

NVE har i vedtak av 20.5.2014 gitt ASKO Rogaland AS konsesjon til bygging og drift av Tindafjellet vindkraftverk i Gjesdal kommune i Rogaland. Byggingen av vindkraftverket ble igangsatt 12.6.2017.

NVE godkjente 1.3.2017 detaljplan for plassering av adkomstvei, internveier og vindturbiner. NVE ga 10.5.2017 konsesjon til endret nettilknytningen av prosjektet, og den 31.5.2017 godkjente NVE miljø-, transport- og anleggsplan for Tindafjellet vindkraftverk.

Etter NVEs vurdering er fordelene ved vindkraftverket større enn ulempene det medfører. NVE har fastsatt en rekke vilkår til konsesjonen, blant annet krav til maksimalt omfang av skyggekast, maksimalt støynivå og utarbeiding av detaljplan og miljø-, transport og anleggsplan.