Konsesjonssak - NVE

Landstrømanlegg til NOA / Krafla

Tiltakshaver
AKER BP ASA
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202106086
Status
Høring
Dato
22.04.2021
Fylke
Rogaland, Vestland
Kommune
Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Bergen, Fitjar, Tysnes, Samnanger, Bjørnafjorden, Austevoll, Øygarden

Høringsfrist: 21.06.2021

Kommersielle aktører og offentlige høringsinstanser oppfordres til å benytte elektronisk skjema over.
Alternativt kan man sende høringsuttalelse pr. e-post, pass da på å få med følgende momenter:
  1. Angi "Høringsuttalelse 202106086" i emnet på e-posten
  2. Dersom uttalelsen er sendt på vegne av en interesseorganisasjon, oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen
  3. E-posten sendes til uttalelse@nve.no
For mer informasjon, se høringsbrevet.

NVE vil fastsette et utredningsprogram som skal dekke nødvendige utredninger av konsekvenser for hele kraftforbindelsen fra land og ut til plattformene. Gjennom høring av meldingen ønsker NVE å få innspill til kva slags utredninger som bør gjøres før utarbeiding av søknader om bygging og drift av anleggene etter energiloven og havenergiloven. Dere kan sende innspill på en av følgende måter:


  • via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider
  • via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med Høringsuttalelse og saksnr. 202106086 i emnefeltet, og oppgi navn og org.nr. først i e-posten om du representerer en virksomhet)
  • via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO


Høringsfristen er satt til 4. juni 2021.


Et offentlig folkemøte ble avholdt torsdag 6. mai. 

Trykk her for å se opptak av møtet.Et nytt digitalt folkemøte er satt opp for grunneiere som ikke ble orientert før forrige møte. Dette møtet vil bli avholdt torsdag 27. mai kl. 19.00.

Trykk her for å bli med på dette møtet.


Møtet vil bli tatt opp. For å se møtet i ettertid kan du trykke på samme lenke over.

Det blir gjort opptak av folkemøtet. Opptaket vil bli publisert på NVEs nettsider i etterkant av møtet. Det er kun presentører, ikke publikum, som vil kunne delta med video og lyd i møtet. Dersom du velger å stille skriftlige spørsmål med fullt navn, samtykker du til at navnet ditt kan bli lest opp under spørsmålsrunden og lagret sammen med spørsmålet. Spørsmål, og navn knyttet til spørsmål, vil være synlig i opptaket. Det er også mulig å stille spørsmål anonymt ved å huke av knappen når du skriver ditt spørsmål. Les mer om personvern her.
NVE har mottatt melding med forslag til utredningsprogram fra Equinor, Aker BP og LOTOS Exploration and Production Norge for kraft fra land til de planlagte oljefeltene NOA og Krafla i Nordsjøen.

Aker BP og Equinor melder tre ulike traséalternativer for kraftforsyningen fra land til oljefeltene. De tre alternativene baserer seg på levering fra enten Kollsnes transformatorstasjon i Øygarden kommune, Samnanger transformatorstasjon i Samnanger kommune eller Gismarvik transformatorstasjon i Tysvær kommune. Anleggene vil bestå av en transformatorstasjon, luftledning, jordkabel og sjøkabel ut til oljefeltene. Kraftbehov til plattformene er anslått til 40 MW i 2026, med en gradvis opptrapping til 140 MW i 2029.

Aker BP, Equinor og LOTOS begrunner tiltaket med at elektrifisering av produksjonsplattformene fra land vil vesentlig redusere behovet for å drifte anleggene med gass og gi en betydelig reduksjon i CO2-utslippene fra plattformene, i tråd med nasjonale målsettinger.

NVE vil fastsette et utredningsprogram basert på søkernes forslag, høringsinnspill og standard utredningskrav for denne typen anlegg, som skal dekke nødvendige utredninger av konsekvenser for hele kraftforbindelsen fra land og ut til plattformene.