Konsesjonssak - NVE
Umbraco.NVE.Web.Models.LicensePageModel

Landstrøm til Hyseneset fiskeoppdrettsanlegg i Gulen kommune

Tiltakshaver
FIRDA SJØFARMER AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202002978
Status
Konsesjon gitt
Dato
04.12.2020
Fylke
Vestland
Kommune
Gulen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Firda Sjøfarmer AS konsesjon for å bygge og drive en om lag 400 meter lang 22 kV sjøkabel til Hyseneset fiskeoppdrettsanlegg og en 22/0,4 kV transformator ute på oppdrettsanlegget. Anlegget ligger i Gulen kommune i Vestland fylke.