Konsesjonssak - NVE

132 kV Gomsrud - Skollenborg

Tiltakshaver
GLITRE ENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201905376
Status
Søknad
Dato
15.05.2019
Fylke
Viken
Kommune
Kongsberg

NVE har mottatt søknad fra Glitre Energi Nett om oppgradering av eksisterende kraftledning mellom Gomsrud og Skollenborg. 

Ledningen skal bygges for 132 kV, men foreløpig driftes på 66 kV. Glitre Energi Nett søker om å bygge ledningen i samme trasé som eksisterende. 

Søknaden er på felles høring med søknad om 132 kV kraftledning Bevergrenda-Stengelsrud-Glabak.