Konsesjonssak - NVE

132 kV Bevergrenda - Glabak

Tiltakshaver
GLITRE ENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201905375
Status
Søknad
Dato
15.05.2019
Fylke
Viken
Kommune
Kongsberg

NVE har mottatt søknad fra Glitre Energi Nett om oppgradering av eksisterende ledning Bevergrenda-Stengelsrud-Glabak. 

Ledningen skal bygges for 132 kV, men skal foreløpig driftes på 66 kV. Glitre Energi Nett søker om to alternative traseer, N1 (eksisterende trasé) og N5. De prioriterer N1 før N5. 

Søknaden er på felles høring med oppgradering av 132 kV kraftledning Gomsrud-Skollenborg.