Konsesjonssak - NVE

132 kV Langeland-Otteråi

Tiltakshaver
HAUGALAND KRAFT NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201836801
Status
Søknad
Dato
03.04.2020
Fylke
Vestland
Kommune
Tysnes, Austevoll

NVE har 18.01.2019 fastsatt utgreiingsprogram for ny 132 kV Langeland-Otteråi i Tysnes og Austevoll kommunar. 

Leidninga Haugaland Kraft Nett har meldt er 21,8-22,3 km lang. Det er meldt fleire alternativ, som består av 18-20 km luftleidning og 2,3-3,8 km sjøkabel. Sjå kart i boksen til høgre.