Raudfjell vindkraftverk

Tiltakshaver
RAUDFJELL VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200402467;200701246;201505233
Status
Konsesjon gitt
Dato
11.05.2012
Fylke
Troms
Kommune
Tromsø
Søkt produksjon
340.00 GWh
Søkt effekt
100.00 MW

NVE har i dag gitt konsesjonsendring for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk. Konsesjonsendringen omfatter ny hovedatkomstvei gjennom Sørfjorddalen, mottak av turbinkomponenter og transformator til kaianlegg i Nordfjordbotn og utvidet planområde for Kvitfjell vindkraftverk.

Olje- og energidepartementet meddelte endelig konsesjon for Raudjell vindkraftverk den 26.5.2015.

NVE godkjente 31.5.2016 detaljplan og miljø-, transport- og anleggspla (MTA) for adkomstvei fra Buvika til Raudfjell vindkraftverk.

Det er også gitt ekspropriasjonstillatelse for bruk og nødvendige oppgraderinger av den eksisterende veien, og forhåndstiltredelse for bruk og nødvendig vedlikeholdsarbeid på veien.