Konsesjonssak - NVE

Fornyelse reguleringskonsesjoner Klevavatn, Seltuftvatn og Reinungavatn, og Kjosfoss krv.

Registreringsnummer
8466
Saksnummer
200701245
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Fornyelse av konsesjon
Status
Søknad
Tiltakshaver
BANE NOR SF
Fylke
Vestland
Kommune
Aurland, Ulvik
Vassdragsområde
072.2Z

Søknad om fornya konsesjon for Kjosfoss kraftverk og vidareføring av reguleringar i Flåmsvassdraget i Aurland og Ulvik kommunar, Vestland fylke

Bane NOR SF søkjer om fornya konsesjon for Kjosfoss kraftverk og vidareføring av reguleringane i Klevavatn, Seltuftvatn og Reinungavatn i Flåmsvassdraget. Søknaden skal handsamast etter reglane i vassdragsreguleringslova og vassressurslova.