Revisjon av konsesjonsvilkår - Uste-Hallingdalsvassdraget

Registreringsnummer
7915
Saksnummer
201700791
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revisjonssak åpnet
Tiltakshaver
E-CO ENERGI AS
Fylke
Buskerud
Kommune
Hol, Ål, Gol, Nes, Nore og Uvdal
Vassdragsområde
012.CZ

NVE har vedtatt at det skal åpnes sak om revisjon av konsesjonsvilkår for Uste-Hallingdalsvassdraget. Bakgrunnen er bl.a. prioriteringen av reguleringen i vedtatt vannforvaltningsplan for Vest-Viken vannregion. E-CO skal utarbeide et revisjonsdokument innen 01.04.2018.

 

Revisjonssaken er relatert til 012.Z Uste og Nes med RevID: 107 i NVE Rapport 49/2013