Skuåna kraftverk

Registreringsnummer
7350
Saksnummer
201400750
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Søknad
Tiltakshaver
Ukjent
Fylke
Vest-Agder
Kommune
Marnardal
Vassdragsområde
022.C2
Søkt produksjon
3.60 GWh

NVE har mottatt søknad fra Skuåna Kraftverk SUS om tillatelse til bygging og drift av Skuåna kraftverk.

Skuåna Kraftverk SUS ønsker å utnytte et fall på 122 m i Skuåna med inntak på kote 194 og kraftstasjon på kote 72. Inntaksdammen i betong er planlagt med en lengde på ca. 14 m og en høyde på 2-3 m. Fra inntaket går vannveien i boret tunnel de første 150 m før vannet føres i et 800 mm nedgravd rør over en strekning på 870 m ned til kraftstasjonen. For adkomst til inntak søkes det om 350 m ny vei og til kraftstasjonen er det søkt om opprusting av 80 m vei.

Middelvannføringen ved inntaket er 540 l/s, og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1123 l/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 1,16 MW, og vil etter planene gi en årsproduksjon på 3,6 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 1150 m lang elvestrekning. Det er planlagt å slippe en minstevannføring på 30 l/s hele året.