Konsesjonssak - NVE

Overføring av Knabeåna og Sollisåna til Homstølvatn

Registreringsnummer
6116
Saksnummer
201003953
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
NVEs innstilling til OED (positiv)
Tiltakshaver
SIRA KVINA KRAFTSELSKAP
Fylke
Agder
Kommune
Kvinesdal
Vassdragsområde
025.CZ
Søkt produksjon
100.00 GWh

NVE anbefaler at det gis tillatelse til å overføre Knabeåna og Solliåna til Homstølvatn

Sira-Kvina kraftselskap har søkt om konsesjon for å overføre Knabeåna og Sollisåna til Homstølvatn.

NVE anbefaler at det gis tillatelse til overføringen. En overføring vil bedre utnyttelsen i et utbygd vassdrag og gi en ikke ubetydelig mengde ny fornybar energi. En overføring vil gi økt handlingsrom for å gjøre en rekke miljøtiltak i Kvina og i Sira-Kvinas reguleringsområde forøvrig.

NVEs anbefaling bygger på resultatene fra et omfattende miljødesign-prosjekt og må ses i sammenheng med vilkårsrevisjonen for SIra-Kvina.

Olje- og energidepartementet vil stå for den videre behandlingen av saken

NVEs innstilling og forslag til vilkår og manøvreringsreglement kan lastes ned fra linken på høyre side.