Overføring av Knabeåna og Sollisåna til Homstølvatn

Registreringsnummer
6116
Saksnummer
201003953
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Søknad
Tiltakshaver
SIRA KVINA KRAFTSELSKAP
Fylke
Vest-Agder
Kommune
Kvinesdal
Vassdragsområde
025.CZ
Søkt produksjon
87,00 GWh

Konsesjonssøknad på høring

Sira-Kvina kraftselskap har søkt om konsesjon for å overføre Knabeåna og Sollisåna til Homstølvatn.

Overføringen er et opprustings- og utvidelsesprosjekt i et allerede utbygd vassdrag og skal ses i sammenheng med revisjonen av konsesjonsvilkår for Sira-Kvina reguleringene og prosjektet Miljødesign Kvina

Vi gjør oppmerksom på at det er kommet til 4 tilleggsutredninger den 10.11.2015

Høringen ble avsluttet 31.1.2016. Innkomne uttalelser finnes i listen til høyre. Kvinesdal kommune har fått utsatt frist til 16.3.2016