Revisjon av konsesjonsvilkår - Hemsil

Registreringsnummer
5404
Saksnummer
200700391
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revisjonsdokument
Tiltakshaver
E-CO Vannkraft AS
Fylke
Buskerud
Kommune
Hemsedal, Ål
Vassdragsområde
012.CDZ

NVE besluttet den 18.10.2011 at konsesjonsvilkårene for reguleringen av Hemsilvassdraget oppstrøms Eikredammen kan revideres. Revisjonen behandles etter reglene i vassdragsreguleringsloven. Revisjonsdokument er utarbeidet.

 

Revisjonssaken er relatert til 012.CDZ Hemsil med RevID: 105 i NVE Rapport 49/2013