Konsesjonssak - NVE

Fåvang transformatorstasjon

Tiltakshaver
GUDBRANDSDAL ENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201912009
Status
Søknad
Dato
18.10.2019
Fylke
Innlandet
Kommune
Ringebu

Gudbrandsdal Energi Nett AS har søkt NVE om konsesjon for å bygge og drive en ny 66/22 kV transformatorstasjon ved Segalstad i Ringebu kommune.

Transformatorstasjonen vil dele 66 kV-ledningen mellom Tretten og Ringebu transformatorstasjoner og vil knyttes til eksisterende 22 kV-distribusjonsnett. Behovet for den nye transformatorstasjonen skyldes økt forbruk i hytteområdene på Kvitfjell. Dette gir behov for økt transformatorkapasitet mellom det regionale og det lokale distribusjonsnettet. Søknaden begrunnes også med behov for bedre forsyningssikkerhet til Fåvang og Kvitfjell. Dersom tiltaket ikke gjennomføres, mener Gudbrandsdal Energi Nett at mulighetene for utvikling og økt aktivitet i Kvitfjell-området begrenses.

Gudbrandsdal Energi Nett søker om konsesjon i medhold av energiloven.

Gudbrandsdal Energi Nett søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.