Rosten kraftverk

Registreringsnummer
5089
Saksnummer
200704976
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
24.01.2014
Tiltakshaver
OPPLAND ENERGI AS
Fylke
Oppland
Kommune
Sel
Vassdragsområde
002.DJ32
Søkt produksjon
177.00 GWh

NVE anbefaler konsesjon til bygging av Rosten kraftverk i Gudbrandsdalslågen i Sel og Dovre kommunar, Oppland.

NVEs anbefaling legger til grunn omsøkt justert utbyggingsløsning der kraftverket er plassert ovenfor viktige gyte- og oppvekstområder for harr og ørret slik at disse ikke blir negativt påvirket. NVE mener videre at planlagt inntak av sideelva Fagerliåe bør sløyfes av hensyn til en høyt prioritert naturtype.