Konsesjonssak - NVE

132 kV ledning Klovning-Haugaland næringspark

Tiltakshaver
HAUGALAND KRAFT NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201903000
Status
Høring
Dato
06.07.2020
Fylke
Rogaland
Kommune
Tysvær

Høringsfrist: 01.09.2020

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Haugaland Kraft Nett har sendt inn en endringssøknad for å endre plasseringen av den konsesjonsgitte løsning for ledning og kabling mellom Klovning transformatorstasjon og Haugaland Næringspark

Bakgrunnen for endringssøknaden er Statnetts søknad om en ny 420 kV kraftledning som en del av prosjektet Haugalandet Nettforsterkning. Statnetts nye ledning er planlagt bygget nord for ledning Klovning - Haugalandet Næringspark, og vil krysse ny ledning for å komme inn til nye Gismarvik stasjon. Dette ønsker Statnett å unngå. Statnetts stasjon er planlagt for en fremtidig utvidelse ved overgang til 420 kV. Da vil det bli nødvendig å legge om Haugaland Kraft Netts konsesjonsgitte ledning.