Konsesjonssak - NVE

Setten vindkraftverk

Tiltakshaver
CLOUDBERRY DEVELOP AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
201839912
Status
Melding
Dato
04.10.2018
Fylke
Viken
Kommune
Aurskog-Høland
Søkt produksjon
136.00 GWh
Søkt effekt
40.00 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt melding om et vindkraftverk på Bjørnebassheia/Lembruheia, øst for Setten i Setskog.

Meldingen er et tidlig varsel om planlegging av et mulig vindkraftverk. Den inneholder en beskrivelse av prosjektet og et forslag til hva som skal utredes før det kan søkes konsesjon i medhold av energiloven. Setten vindkraftverk er planlagt med installert effekt på 40 MW, fordelt på ca 10 vindturbiner. Tiltaket meldes med nettilknytning til Bjørkelangen transformatorstasjon.

Meldingen er nå sendt på høring. Gjennom høring av meldingen ønsker NVE innspill til hvilke konsekvensutredninger som bør gjennomføres før en konsesjonssøknad kan tas under behandling av NVE.

NVE holder orienteringsmøte for lokale og regionale myndigheter onsdag 24. oktober kl 13.30 på Rådhuset i Bjørkelangen. NVE holder også offentlig møte om saken tirsdag 30. oktober kl 19.00 i Setskog skole.

På møtene vil NVE orientere om saksbehandlingen av meldingen. Tiltakshaver vil være representert og orientere om prosjektet og forslag til utredningsprogram. Representanter for Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune er også invitert til møtene.

Eventuelle merknader til meldingen og forslag til hva som bør utredes sendes NVE innen 30. november 2018.

NVE har gitt utvidet frist for merknader til Aurskog-Høland kommune, Akershus fylkeskommune og Naturvårdsverket i Sverige