Konsesjonssak - NVE

Tilknytning av Fjelldalselva kraftverk

Tiltakshaver
NGK UTBYGGING AS
Sakstype(r)
Nett, Andre energianlegg
Saksnummer
201800730
Status
Konsesjon gitt
Dato
21.02.2018
Fylke
Nordland
Kommune
Brønnøy

NVE har gitt NGK Utbygging tillatelse til å tilknytte Fjelldalselva kraftverk til nettet via en ca. 3,4 km lang 22 kV jordkabel fra Fjelldalselva til tilknytningspunkt på Helgeland Kraft Nett sin ledning ved Langfjordveien. NGK Utbygging får også tillatelse til å bygge og drive de elektriske anleggene i kraftverket.