Konsesjonssak - NVE

Egersund vindkraftverk

Tiltakshaver
NORSK VIND EGERSUND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200503299;200706600;201504592
Status
Konsesjon gitt
Dato
10.08.2015
Fylke
Rogaland
Kommune
Eigersund
Søkt produksjon
374.00 GWh
Søkt effekt
110.00 MW

Prosjektet hadde byggestart i august 2016, og vindkraftverket er planlagt idriftsatt i løpet av 2017.

NVE har gitt konsesjon til Norsk Vind Egersund AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Egersund vindkraftverk i Eigersund kommune, Rogaland fylke. Det er idriftsatt 33 vindturbiner. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 110 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.


NVE meddelte konsesjon til Egersund vindkraftverk 01.12.2011, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 04.11.2014. Detalj-, miljø-, transport- og anleggsplan ble godkjent 10.11.2015.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=