Kjølberget vindkraftverk

Tiltakshaver
AUSTRI VIND DA
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201206641;201502178
Status
Konsesjon gitt
Dato
12.02.2016
Fylke
Hedmark
Kommune
Våler
Søkt produksjon
204,00 GWh
Søkt effekt
60,00 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har den 27.06.2014 meddelt konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for Kjølberget vindkraftverk med nettilknytning i Våler kommune i Hedmark fylke. Tiltakshavere for prosjektet er Austri Vind DA og Eidsiva Nett AS.

Austri Vind DA har fått tillatelse til å bygge og drive et vindkraftverk på Kjølberget i Våler kommune. Tiltaket vil ha en samlet installert effekt inntil 54 MW. OED har opprettholdt NVEs vedtak.